Polskie Towarzystwo Bibliologiczne

PTB
Zarząd Główny
Aktualności
Publikacje
Statut
Historia
Kronika PTB
Bibliologia w sieci

Celem Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego jest rozwijanie nauki o książce i upowszechnianie jej osiągnięć, a także integrowanie wszystkich środowisk zawodowych związanych z książką.

Przewodnik

Zarząd Główny PTB

informacje o składzie Zarządu,  możliwość kontaktu z poszczególnymi członkami

Aktualności

wydarzenia z życia środowiska naukowego i zawodowego; oświadczenia

Publikacje

zapowiedzi wydawnicze oraz rekomendacje publikacji dotyczących teorii i historii książki

Statut

pełny tekst statutu

Historia

powstanie Towarzystwa, jego cele i działalność; dorobek wydawniczy

Kronika

bieżąca działalność naukowa Towarzystwa; planowane konferencje i spotkania

Bibliologia w sieci

adresy stron www z zakresu bibliologii

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi lub sugestie dotyczące funkcjonowania naszej witryny.
Prosimy o kierowanie ich na adres administratora

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 30 grudnia 2010